Kriptrade

Kripto Para Borsası

/ TRY+undefined%
/ TRY+undefined%
/ TRY+undefined%
/ TRY+undefined%
/ TRY+undefined%
/ TRY+undefined%

Kara Parayı Önleme Politikası

Müşterini Tanı (Know-Your-Customer) ve Kara Para Aklamayı Önleme (Anti-Money Laundering) Politikası

1.Giriş

İşbu Müşterini Tanı ( Know-Your-Customer) ve Kara Para Aklamayı Önleme (Anti-Money Laundering) Politikası’nın (“KYC ve AML Politikası”) amacı; risk temelli bir yaklaşımla Platform’a üye olan Kullanıcı’yı ve Kullanıcı’nın Platform aracılığıyla gerçekleştirdiği İşlem’i değerlendirerek riski azaltmak, Platform’un suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanında araç olarak kullanılması riskini önlemek, bu doğrultuda Kullanıcı’nın bilgilendirilmesi ve riskin önlenmesi için Kriptrade’in 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve ilgili alt mevuzatı (hepsi birlikte “Mevzuat” olarak anılacaktır) uyarınca alacağı tedbirlere ilişkin bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu KYC ve AML Politikası’nda büyük harf ile kullanılan terimler, aksi işbu KYC ve AML Politikası ile belirlenmediği sürece, kendilerine Kullanıcı Sözleşmesi altında verilen anlamları ihtiva eder.

Bu KYC ve AML Politikası kapsamında haklarında tanıma politikası işletilen Kullanıcılar; Platform’a, Kullanıcı Sözleşmesi’nde düzenlenen şartları yerine getirerek üye olan ve Platform’da sunulan Hizmetler’den yararlanan ve bu KYC ve AML Politikası’ndaki hususları kabul eden gerçek kişiyi ifade etmektedir.

2.Müşteri Tanınmasına İlişkin Tedbirler 

        A. Kimlik Tespiti

KYC ve AML Politikası çerçevesinde Kullanıcı’nın kimlik, adres, iş ve meslek, iletişim bilgileri; tutar gözetmeksizin, Kullanıcı, Platform üzerinden İşlem gerçekleştirmeden önce Mevzuat kapsamında alınacaktır. Kullanıcı, ancak söz konusu bilgilerin Kriptrade tarafından teyidi halinde Platform üzerinden İşlem gerçekleştirebilir. Kullanıcı’nın Platform üzerinden İşlem gerçekleştirme yetkisini haiz olmasının akabinde ise kimlik tespiti iki farklı durumda, aşağıdaki şekilde işletilecektir.

        i. Normal Seviye Kimlik Tespiti

Kullanıcı kimlik tespiti prosedürü, Kullanıcı Platform’a üye olduktan sonra, aşağıdaki durumlarda ve aşağıdaki şekillerde normal seviyede gerçekleştirilecektir:

Kullanıcı’nın farklı cihazdan Platform’a giriş yapması halinde Kullanıcı’nın e-posta adresine teyit amaçlı e-posta mesajı gönderilecektir.

Daha önce elde edilen Kullanıcı kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda Kullanıcı’dan kimlik bilgileri yeniden alınacak ve söz konusu bilgilerin doğruluğu İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanı teyit edilecektir.

        ii. İleri Seviye Kimlik Tespiti

Kullanıcı kimlik tespiti prosedürü, Kullanıcı Platform’a üye olduktan sonra, aşağıdaki durumlarda ve aşağıdaki şekillerde ileri seviyede gerçekleştirilecektir:

Kullanıcı tarafından verilecek 75.000 TL ve üzeri Emir’ler ile

Kriptrade tarafından riskli olarak değerlendirilen Emir’ler (örneğin; olağan dışı büyük işlem ve görünürde makul ve hukuki bulunmayan işlem, kullanıcının mali profili ve faaliyetleriyle ilgisi bulunmayan Emir)

bakımından kimlik tespiti ileri seviyede gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda; Kullanıcı’nın Emir’i kendisinin verdiğini teyit etmeye yarayacak nitelikte kimlik bilgisi, adres bilgisi, iletişim bilgileri, iş ve meslek bilgisi Kullanıcı’dan yeniden alınacaktır. Kimlik bilgileri Kullanıcı tarafından Platform’a yüklenen T.C. nüfus cüzdanı veya T.C. sürücü belgesi veya pasaport üzerinden teyit edilecektir. Adres bilgisi; yerleşim yeri belgesi veya Kullanıcı adına işlem tarihinden 3 ay önce düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin fatura üzerinden teyit edilecektir.  

 

Kullanıcı’nın bilgilerini paylaşmaması veya paylaşılan bilgilerin teyit edilememesi halinde Kriptrade Emir’i iptal ederek (i) Kullanıcı Hesabı’nı geçici olarak veya tamamen kapatabilir ve/veya (ii) istismar edici Emir’in tekrarlanmasını önlemek için gerekli göreceği her türlü tedbiri alabilir.

        B. Sıkılaştırmış Tedbirler

Kimlik tespiti prosedürüne ilave olarak, (i) karmaşık ve olağandışı büyüklükteki İşlemler ile görünürde makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan İşlemler’de, (ii) İşlem’e konu Kripto Para değerinden bağımsız olarak, Mevzuat çerçevesinde Şüpheli İşlem bildirimini gerektiren durumlarda; (iii) Kullanıcı’nın kendi adına hareket ettiğini beyan ettiği ancak üçüncü bir kişinin yararına hareket ettiğinden şüphelenilen hallerde; (iv) Kullanıcı’nın hesaba para yatırması, hesaptan para çekmesi ve elektronik transfer işlemlerinde; (v) Kullanıcı’nın mali profiline uygun olmayan ve faaliyetleriyle ilgisi bulunmayan işlemler ile risk temelli yaklaşım çerçevesinde tespit edilecek yüksek riskli durumlarda, tespit edilen riskle orantılı olarak sıkılaştırılmış tedbirler kapsamında aşağıda belirtilen tedbirlerin bir veya birden fazlası ya da tamamı uygulanır.

Kullanıcı hakkında ilave bilgi edinmek ve Kullanıcı’nın kimlik bilgilerini daha sık güncellemek.

İş ilişkisinin mahiyeti hakkında ilave bilgi edinmek.

İşlem’e konu malvarlığının ve Kullanıcı’ya ait fonların kaynağı hakkında mümkün olduğu ölçüde bilgi edinmek.

İşlem’in amacı hakkında bilgi edinmek.

İş ilişkisine girilmesini, mevcut iş ilişkisinin sürdürülmesini ya da İşlem’in gerçekleştirilmesini üst seviyedeki görevlinin onayına bağlamak.

Uygulanan kontrollerin sayı ve sıklığını artırmak

Sürekli iş ilişkisi tesisinde ilk finansal hareketin, Kullanıcı’nın tanınmasına ilişkin esasların uygulandığı bir başka finansal kuruluştan yapılmasını zorunlu tutmak.

 

3.Muhafaza ve İbraz

Kriptrade, Mevzuat uyarınca Platform’daki (i) yükümlülüklerine ve İşlem’e ilişkin belgeleri düzenleme tarihinden; (ii) defter ve kayıtları son kayıt tarihinden itibaren (ii) kimlik tespitine ilişkin belgeleri ise son İşlem tarihinden itibaren 8 yıl süreyle muhafaza edecek ve talep edildiği takdirde ilgililerine ibraz edecektir. Şüpheli İşlem bildirimine yönelik belge ve kayıtlar ise bildirime ek yapılan belgeler ile birlikte süre sınırı olmaksızın saklanmalıdır. Karmaşık ve olağandışı büyüklükteki işlemler ile görünürde makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemler kapsamında elde edilen bilgi, belge ve kayıtlar istenildiğinde yetkililere sunmak üzere saklanacaktır.

4.Risk Analizi ve İzleme

Platform’un suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanında araç olarak kullanılması riskini önlemek amacıyla, Kriptrade, bünyesinde bulunan Risk Analizi ve Kontrol Departmanı aracılığıyla, aşağıdaki yöntemlerle risk analizi yapacaktır. Kriptade, risk analizi sonucu elde ettiği bilgiler çerçevesinde ilgili Kullanıcı’nın İşlem’ini, Kriptrade’i ve Platform’u risklere karşı korumak için takip edebilir.

Yüksek risk grubundaki Kullanıcı’nın ve İşlem’inin izlenmesi ve kontrolü,

Karmaşık ve olağandışı İşlem’in izlenmesi ve kontrolü,

Yüksek riskli ülkelerle yapılan İşlem’in izlenmesi ve kontrolü,

Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen İşlem’in Kullanıcı profili ile tutarlılığının analizi,

Kullanıcılara ait bilgileri ve belgeleri kontrol etmek, tamamlamak ve güncellemek,

Kripto para alım satım ve transferine ilişkin tutulması gereken yazılı ve zorunlu bilgileri saklamak,

Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen bir İşlem’in, söz konusu İşlem’le ilgili bilgilere uygun olup olmadığını izlemek.

Kriptrade, yüksek risk grubunda yer alan Kullanıcı ve İşlem’leri aşağıdaki şekilde belirlemiştir:

Tek bir Kripto Para alım-satım işleminin veya birden çok bağlantılı İşlem’in toplam tutarı 75.000 Türk Lirası’na eşit veya fazla ise;

Tek bir Kripto Para ile farklı bir Kripto Para satın alınması işleminin veya birden çok bağlantılı işlemin toplam tutarı 75.000 Türk Lirası’na eşit veya fazla ise;

İşlem’e konu Kripto Para değerinden bağımsız olarak, Mevzuat çerçevesinde Şüpheli İşlem bildirimini gerektiren durumlarda;

İşlem’e konu Kripto Para değerinden bağımsız olarak, önceden edinilmiş kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliği konusunda şüphe olduğu takdirde;

Kullanıcı’nın kendi adına hareket ettiğini beyan ettiği; ancak üçüncü bir kişinin yararına hareket ettiğinden şüphelenilen hallerde;

İşlem’in kaynaklarının kolayca doğrulanamayacağı durumlarda.

 

5.Şüpheli İşlemlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na Bildirilmesi

Kriptrade tarafından Platform üzerinden İşlem’e konu olan Kripto Para’nın nasıl kullanıldığının, nereye ve ne amaçla transfer edildiğinin takibinin yapılması teknik anlamda mümkün değildir. Bununla birlikte Kriptrade, risk analizi sonucunda, aşağıdaki hallerle sınırlı olmamak kaydıyla işleme konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususu (“Şüpheli İşlem”) tespit etmesi halinde söz konusu hususu Şüpheli İşlem Bildirim Formu doldurmak suretiyle derhal, Kullanıcı’ya ilişkin ilgili bilgi ve belgelerle birlikle, Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (“Kurul”) bildirecektir:

 

Kullanıcı Hesabı’ndan Kripto Para alımı amacıyla yurt içi ve yurt dışı kripto para borsalarına ya da gerçek veya tüzel kişi hesaplarına Kullanıcı’nın mali profiline uymayacak sıklık ve tutarda Emir verilmesi; veya

 

Kaynağı bilinmeyen veya Kullanıcı’nın mali profili ile uygun olmayan veya hatalı değerlemeden istifade etmeye yönelik İşlem stratejileri benimsenerek verildiğinden şüphelenilen Kripto Para satım Emir’i sonucunda Kullanıcı Hesabı’na transfer geldiğinin tespiti.

 

Yukarıda sayılanlar münhasıran örnek mahiyetinde olup Şüpheli İşlem tespiti sayılanlarla sınırlı şekilde gerçekleştirilmeyecektir. Şüpheli İşlem’in Kurul’a bildirilmesi konusunda Kriptrade çalışanları bilgilendirilecek ve çalışanların bilgilendirme doğrultusunda hareket etmesi sağlanacaktır.

 

6.Aracılık İlişkisi Kurulmayacak Ziyaretçiler

İşbu KYC ve AML Politikası uyarınca, aşağıda yer alan özelliklere sahip ziyaretçiler Platform’a üye olamayacaktır:

Anonim veya sahte isimlerle kullanıcı hesabı açmak isteyen ziyaretçiler,

Gerekli bilgi ve belgeleri vermeyi reddeden ziyaretçiler,

Suç gelirleri ve terörizmin aklanması konusunda uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından (OFAC, AB, BM, HMT, vb.) yayınlanan listelerde bulunan ziyaretçiler,

Kimlik doğrulaması yapılamayan ziyaretçiler,

Kara para aklama için Kriptrade’in dahili bilgi sisteminde terörizmin finansmanı ve ilgili mali suçlara (dolandırıcılık, taklitçilik, organize suçlar, vb.) ilişkin olumsuz bir kayda sahip olan ziyaretçiler.

İşbu KYC ve AML Politikası, Platform’a üye olunurken onaylanan Kullanıcı Sözleşmesi'nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Size yardımcı olmak için buradayız. Hemen iletişime geçin!

BAŞLAMA REHBERİ

Bir kaç dakika içerisinde başlayın

1

Hesabınızı Oluşturun

Üyelik formunu doldurun, kimliğinizi doğrulayın.

2

Para Yatırın

Mevcut Banka hesabından para transferinizi yapın.

3

Portföyünüzü Yönetin

Alım satım işlemleri için hazırsınız. Dijital kripto dünyasına hoş geldiniz.

Hemen Kayıt Ol, Alım Satıma Başla!