Kriptrade

Kripto Para Borsası

/ TRY+undefined%
/ TRY+undefined%
/ TRY+undefined%
/ TRY+undefined%
/ TRY+undefined%
/ TRY+undefined%

Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

1- TARAFLAR

İşbu kullanıcı sözleşmesi (“Sözleşme”); şirket merkezi “Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sitesi No:255 İç Kapı No:1502 Sarıyer/İstanbul” adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 292445-5 numarası ile kayıtlı ve 5890914103 numarasıyla Maslak Vergi Dairesine kayıtlı Kriptrade Yazılım ve Ticaret Anonim Şirketi (“Kriptrade”) ile Platform (aşağıda tanımlandığı şekilde) üzerinden Kripto Para (aşağıda tanımlandığı şekilde)  alım satımı yapmak isteyen gerçek kişi Kullanıcı (aşağıda tanımlandığı şekilde) arasında akdedilmiştir.

Kriptrade ve Kullanıcı, bundan böyle müştereken “Taraflar” ve her biri münferiden “Taraf” olarak anılacaklardır.

ŞÖYLE Kİ;

Kriptrade’in sunduğu Hizmetler, Kullanıcı’nın İşlem’i (aşağıda tanımlandığı şekilde) gerçekleştirmesine olanak sağlamak üzere Kullanıcı’ya dijital bir pazar yeri sağlamak suretiyle aracılık etmekten ibarettir. Bu minvalde Kullanıcı, Kriptrade ile arasındaki ilişkiye 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen komisyon sözleşmesine ilişkin hükümlerin kıyasen uygulanacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

 

2- TANIMLAR

“Adres Doğrulama Belgesi”Kullanıcı’nın yerleşim yeri belgesini veya Kullanıcı adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve Platform’a üyelik tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş faturayı ifade eder.
“Al-Sat Emri”İşbu Sözleşme’nin 5.1.1. maddesinde yer alan anlamı ifade eder.
“Aydınlatma Metni”İşbu Sözleşme’nin 12.2. maddesinde yer alan anlamı ifade eder.
“Bitcoin”Bir Kripto Para türünü ifade eder.
“Çifte Hesap”İşbu Sözleşme’nin 7.8. maddesinde yer alan anlamı ifade eder.
“Değer Garantisi”İşbu Sözleşme’nin 5.1.1. maddesinde yer alan anlamı ifade eder.
“Destek Merkezi”Platform üzerinden erişilecek olan Kullanıcı’nın işlemlere ilişkin öneri/talep ve şikayetlerine ilişkin olarak Kriptrade yetkililerinden canlı destek aldığı sanal merkezi ifade eder.
“Emir”İşbu Sözleşme’nin 5. maddesinde yer alan anlamı ifade eder.
“Gizli Bilgi”İşbu Sözleşme’nin 13.1. maddesinde yer alan anlamı ifade eder.
“Hesap Bilgileri Sayfası”Kullanıcı’nın Platform’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, sadece ilgili Kullanıcı’ya ait T.C. kimlik numarası/e-posta adresi ve şifre ile erişilebilen Kullanıcı’ya özel sayfayı ifade eder.
“Hizmetler”Kullanıcılar’ın işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Kriptrade tarafından ortaya konulan uygulamaları/hizmetleri ifade eder.
“İşlem”Uygulanabilir olduğu ölçüde; (i) Platform üzerinden Kripto Para alınması veya satılması veya (ii) Platform üzerinden Türk Lirası/Kripto Para çekilmesi veya yatırılması veya Kripto Para alınması veya satılması veya (iii) Kripto Para çekilmesi, yatırılması, alınması, satılması işlemlerini ifade eder.
“İşlem Bedeli”İşbu Sözleşme’nin 6.4. maddesinde yer alan anlamı ifade eder.
“Kanun”6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.
“Kişisel Veri(ler)”İşbu Sözleşme’nin 12.2. maddesinde yer alan anlamı ifade eder.
“Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası”Kullanıcı’nın Platform üzerinden ilettiği kişisel verilerin, Kriptrade tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı konuları da dahil olmak üzere Kriptrade’in kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Platform üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.
“Komisyon Bedeli”İşbu Sözleşme’nin 6.1. maddesinde yer alan anlamı ifade eder.
“Koşullu Emir”İşbu Sözleşme’nin 5.1.2. maddesinde yer alan anlamı ifade eder.
“Kriptrade”Kriptrade Yazılım ve Ticaret Anonim Şirketi’ni ifade eder.
“Kripto Para”Dünyanın her yerine transfer edilebilen ve her yerde aynı değeri taşıyan, bir banka ya da şirket tarafından kontrol edilemeyen, merkezi bir kontrol noktası olmayan, blok zincir teknolojisine dayanan, fiyatı kimse tarafından belirlenmeyen, serbest piyasaya göre değişen, alternatif, dijital, elektronik para niteliğinde olmayan sanal bir para birimini ifade eder.
“Kripto Para Cüzdan(lar)ı”Rastgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleri olan Kripto Para adreslerini (Kripto Para, bu adresler arasında transfer edilebilir) ve onların şifrelerini tutan bir bilgisayar dosyasını ifade eder.
“Kullanıcı”Platform üzerinden üyelik için gerekli bölümleri doğru ve güncel bilgilerle dolduran, ilgili bölümün altında yer alan Sözleşme’yi ve Kullanım Koşulları’nı “okudum, anladım, kabul ediyorum” kutucuğunu işaretlemek suretiyle kabul eden ve üyelik talebi Madde 4.3. uyarınca Kriptrade tarafından uygun bulunan gerçek kişileri ifade eder.
“Kullanıcı Hesabı/Hesapları”Kullanıcı’nın, Platform’u kullanmak ve Platform üzerinden işlem yapabilmek için oluşturmakla yükümlü olduğu hesabı ifade eder.
“Kullanım Koşulları”Kullanıcı Hesabı’nın kullanılmasına dair politikaların detaylandırıldığı formu ifade eder.
“Kurallar”Kriptrade tarafından belirlenen Türk Lirası/Kripto Para yatırma ve çekme kurallarını ifade eder.
“Mücbir Sebep”İşbu Sözleşme’nin 14.1. maddesinde yer alan anlamı ifade eder.
“Risk Bildirimi”Kripto Para ile ilgili riskler hakkında bilgi vermek için hazırlanmış olan ve Platform üzerinden erişilebilecek olan bildirim formunu ifade eder.
“Platform” “www.kriptrade.com” uzantılı internet sitesi, mobil uygulamalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sair interaktif kanallar aracılığıyla erişilebilen İşlem’in gerçekleştirilmesi için olanak sağlayan dijital pazar yerini ifade eder.
“Sözleşme”İşbu Sözleşme’nin 1. maddesinde yer alan anlamı ifade eder.
“Şüpheli İşlem”İşbu Sözleşme’nin 8.1.8. maddesinde yer alan anlamı ifade eder.
“Tether”ERC-20 protokolüne bağlı blok zincir üzerinden işlem gören ve ABD dolarının elektronik versiyonu olan Kripto Para birimini ifade eder.
“Ücret Tarifesi”Platform üzerinden erişilecek olan her bir İşlem’den tahsil edilecek komisyon oranını içeren ücret tarifesini ifade eder.
“Üyelik Şartları”İşbu Sözleşme’nin 4.2. maddesinde yer alan anlamı ifade eder.
“Veri Koruma Mevzuatı”İşbu Sözleşme’nin 12.2. maddesinde yer alan anlamı ifade eder.

 

3- SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE AMACI

İşbu Sözleşme’nin konusu; Kullanıcı'nın, Kriptrade’in Platform üzerinden sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

 

4- BAŞVURU ve ÜYELİK

Kullanıcı’nın Platform’a elektronik ortamda üye olması ücretsizdir.

 

Kullanıcı, Platform’a üye olabilmek için (i) 18 yaşını doldurmuş, (ii) Türkiye Cumhuriyet vatandaşı, (iii) Türk hukuku uyarınca hukuki işlem ehliyetine sahip ve (iv) Kriptrade tarafından herhangi bir sebep dolayısıyla üyelikten yasaklanmamış, (v) Kriptrade tarafından uygun bulunan kişi (hepsi birlikte “Üyelik Şartları” olarak anılacaktır) olmalıdır.

 

Platforma Üyelik: Kullanıcı, Platform üzerinden üyelik için gerekli olan bölümleri doğru ve güncel bilgilerle dolduracak ve ilgili bölümün altında yer alan Kullanım Koşulları’nı “okudum, anladım, kabul ediyorum” kutucuğunu işaretlemek suretiyle elektronik ortamda kabul edecektir. Kullanıcı’nın ilk aşamayı tamamlaması akabinde Kullanıcı’nın e-posta adresine ve cep telefonuna SMS mesajı olarak aktivasyon linki gönderilecek ve Kullanıcı, aktivasyon linki üzerinden e-posta adresini veya cep telefonu numarasını doğrulayacaktır. Bu aşamanın tamamlanmasının ardından Kullanıcı Platform üzerinden herhangi bir İşlem gerçekleştiremeyecek, yalnızca Platform’u inceleyebilecektir.

 

İşlem Gerçekleştirebilme: Kullanıcı’nın Platform üzerinden İşlem gerçekleştirmek istemesi halinde Kullanıcı’nın Platform’a üyeliği sırasında sağladığı bilgilere ilave olarak Kullanıcı; T.C. kimlik numarasını, doğum tarihini, meslek bilgisini, ikametgâh adresini Platform üzerindeki ilgili yerde belirtecektir. Ayrıca, kimlik ön ve arka yüz fotoğrafını, ikametgâh belgesi veya İşlem tarihinden önceki 3 ay içinde kullanıcı adına düzenlenmiş abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin faturayı ve imzasını içeren öz çekimi (selfie) Platform üzerinde ilgili yere yükleyecektir. Kimlik bilgileri ve belgeleri ile eş zamanlı olarak ilgili bölümün altında yer alan Sözleşme’yi “okudum, anladım, kabul ediyorum” kutucuğunu işaretlemek suretiyle elektronik ortamda kabul edecektir.

 

Kullanıcı’nın kimlik tespitinin Kriptrade tarafından gerçekleştirilmesi ve Madde 4.2. uyarınca Kullanıcı’nın Üyelik Şartları’nı sağladığının tespiti akabinde Kullanıcı, e-posta adresi veya kimlik numarası ve belirlediği şifre ile Platform’a giriş yapacaktır ve GSM numarasını cep telefonuna iletilen güvenlik kodu ile doğrulayacaktır. Üyelik Şartları’nı taşıyan Kullanıcı’nın belirtilen koşulları eksiksiz ve zamanında yerine getirmesi ve Kriptrade’in bu aşamalarda herhangi bir sorun, hatalı/eksik bilgi tespit etmemesi halinde, Kullanıcı Platform üzerinden İşlem’leri gerçekleştirebilecektir. Kullanıcı’nın üyeliğinin doğrulanması güvenlik gerekliliklerine, kimlik tespitine bağlıdır ve yasal çerçeveye bağlı olarak zaman zaman değişebilir. Kullanıcı, Platform’a her giriş yapmak istediğinde GSM numarasına SMS yoluyla giriş kodu iletilecek ve Kullanıcı söz konusu giriş kodunu ilgili alana girerek Platform’a giriş yapacaktır.

 

Kullanıcı, (i) Kriptrade’in riskli olarak değerlendirdiği ve/veya (ii) 75.000 TL ve üzeri Emir’de, İşlem gerçekleştirilmeden önce, Emir’i Kullanıcı’nın verdiğini teyit etmeye yarayacak nitelikte ve Kriptrade tarafından belirlenecek kimlik bilgisini Kriptrade ile paylaşmayı taahhüt eder. Kullanıcı’nın kimlik bilgilerini paylaşmaması veya paylaşılan kimlik bilgilerinin teyit edilememesi halinde Kriptrade Emir’i iptal ederek (i) Kullanıcı Hesabı’nı geçici olarak veya tamamen kapatabilir ve/veya (ii) istismar edici Emir’in tekrarlanmasını önlemek için gerekli göreceği her türlü tedbiri alabilir.

 

Kullanıcı’nın Platform üzerinden İşlem gerçekleştirebilmek için belirlediği şifre sadece Kullanıcı’nın bilgisi dahilinde olacaktır. Şifrenin belirlenmesi, güvenliği, korunması ve üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, üçüncü kişiler tarafından her ne suretle olursa olsun ele geçirilmesi tamamıyla Kullanıcı’nın kendi sorumluluğundadır. Kayıt esnasında Kullanıcı tarafından belirlenen şifre ve kullanıcı adı yalnızca Kullanıcı’nın münhasır kullanımına tahsis edilmiş olup bu bilgiler üçüncü taraflarla paylaşılamaz. Kullanıcı, söz konusu bilgilerin kendisi tarafından üçüncü kişilerle paylaşılmasından veya üçüncü kişilerce elde edilmesinden dolayı Kriptrade’in hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını ve işbu madde tahtında belirtilen hususlardan dolayı Kriptrade nezdinde doğabilecek her türlü zarara karşı Kriptrade’i ilk talebi üzerine, herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın derhal, nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Kriptrade şifre kullanımından doğacak problemlerden veya Kullanıcı’nın uğrayacağı olası zararlardan kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcı şifresini unuttuğu takdirde, Kriptrade, talep üzerine Kullanıcı’nın Platform’da kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmesi için bir bağlantı linki gönderecektir.

 

Kullanıcı şifresi sıfırlandığında, Kriptrade azami 48 saatlik bir süre boyunca Kullanıcı’ya veya Kriptrade sistemleri dışına yapılan ödemeleri ve/veya 5. maddede tanımlanan Emir’i gerçekleştirmeyi güvenlik nedenleriyle durduracaktır. Kullanıcı, güvenlik tedbirinin bilgisi dahilinde olduğunu onaylamakta ve bu tedbirin gerektiğinde alınmasını kabul etmektedir.

 

Kullanıcı, Platform’a üyelik esnasında vermiş olduğu bilgilerin eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel bilgiler olduğunu ve söz konusu bilgilerin değişmesi halinde Platform üzerinden Hesap Bilgileri Sayfası'nda yer alan bu bilgileri güncellemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda meydana gelebilecek her türlü zarardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı, Kriptrade’in söz konusu bilgilerin güncel tutulmaması sebebiyle, üçüncü kişilere yapılacak ödemeler ile her türlü ceza ve benzeri mali yükümlülükler sebebi ile uğradığı zarar dahil olmak üzere uğrayacağı her türlü zararı Kriptrade’in ilk talebi üzerine, herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın derhal, nakden ve defaten tazmin etmekle mükelleftir. Bununla birlikte, Kriptrade’in bu sebeple uğradığı olumlu veya olumsuz tüm zarar ve ziyanı talep hakkı ile Sözleşme ve yasalardan doğan hakları da saklıdır. Kullanıcı’nın işbu madde altındaki yükümlülüğünün ihlali halinde Kriptrade’in Sözleşme’yi 9. madde uyarınca derhal feshederek Kullanıcı Hesabı’nı iptal etme veya askıya alma hakkı bulunmaktadır.

 

Kullanıcı, İşlem’i Kullanım Koşulları’na uygun olarak gerçekleştireceğini kabul eder. Kriptrade, Kullanım Koşulları’nı öncesinde Kullanıcı’ya bildirimde bulunarak güncelleyebilir. Kullanıcı, hesabını aktif hale getirdikten sonra İşlem’i gerçekleştirebilir ancak Kripto Para çekmek veya yatırmak için 48 saat beklemek ve Kriptrade nezdindeki Kripto Para Cüzdanı’nı aktifleştirmek zorundadır. Kullanıcı, üyelik başvurusunun onaylanmasını takip eden 48 saatlik süreyi beklemeksizin Kripto Para çekmek veya yatırmak isterse, Kriptrade tarafından talep edilen bilgi ve belgeler ile birlikte “[email protected]” e-posta adresi üzerinden talep oluşturabilir. İletilen bilgi ve belgelerin uygun bulunması halinde Kullanıcı’nın Kripto Para çekme ve yatırma işlemlerine 48 saatlik süre beklenmeksizin izin verilebilir.

 

Kullanıcı, üyelik statüsünü 9. madde doğrultusunda her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir. Üyelik iptalinin gerçekleştirilmesi, ticari elektronik ileti gönderimi için verilen onayın da iptali anlamına gelmemektedir. Kullanıcı’nın, ayrıca ve özellikle elektronik ileti gönderim onayını da geri alması gerekmektedir.

 

5- KRİPTO PARA ALIM-SATIM İŞLEMLERİ

Kullanıcı, Kripto Para alım satım işlemlerini Platform üzerinden aşağıdaki şekilde gerçekleştirir:

 

Kullanıcı, Kripto Para satın almak veya satmak için bağlayıcı bir teklifte bulunacaktır. Bağlayıcı teklifte bulunmak için Kullanıcı’nın ilgili işlem ekranındaki gerekli yerleri doğru ve güncel bilgilerle doldurması ve akabinde “şimdi satın al” veya “şimdi sat” butonuna tıklaması (hepsi birlikte “Al-Sat Emri” olarak anılacaktır) gerekmektedir. Kriptrade’in Al-Sat Emri’ne yönelik sunduğu şartlar 1 dakika (“Değer Garantisi”) süreyle geçerli olacaktır. Kriptrade, istediği zaman ve kendi takdirine bağlı olarak Değer Garantisi’nin süresini değiştirebilir ve/veya belirli Kripto Paralar için Değer Garantisi’ni çeşitlendirebilir. Şüpheye mahal bırakmamak adına, “Kripto Para satın almak” ifadesi münhasıran “ulusal para, Bitcoin veya Tether birimindeki belirli bir tutar karşılığında Kripto Para almayı kabule yönelik bağlayıcı teklif olarak”; “Kripto Para satmak” ifadesi ise münhasıran “Kripto Para karşılığında ulusal para, Bitcoin veya Tether birimi üzerinden bir değer almayı kabule yönelik bağlayıcı teklif” olarak yorumlanacaktır. Şu kadar ki, Kullanıcı’nın Bitcoin veya Tether birimindeki belirli tutar karşılığında Kripto Para satın almak istemesi halinde Kullanıcı’nın Kriptrade nezdindeki Kripto Para Cüzdanı’nda Al-Sat Emri’ne konu Bitcoin veya Tether yeterli miktarda bulunmalıdır. Aksi takdirde, Platform üzerinden Al-Sat Emri verilemeyecektir. 

 

Kullanıcı Platform üzerinden koşullu Al-Sat Emri (“Koşullu Emir”) de verilebilir. Koşullu Emir yalnızca Platform üzerinden izin verilen değerler ve Kripto Paralar bakımından uygulanabilirdir.

 

Madde 5.1.1. ve 5.1.2. altında düzenlenen emirlerin tamamı bundan böyle birlikte “Emir” olarak anılacaktır.

 

6- KOMİSYON

İşbu Sözleşme kapsamında Platform üzerinden gerçekleştirilecek Emir’e ilişkin Kriptrade’in dijital bir pazar yeri sağlayarak aracılık yapması karşılığında Kriptrade, Kullanıcı’dan komisyon bedeli (“Komisyon Bedeli”) tahsil edecektir. Komisyon Bedeli; (I) Kullanıcı’nın verdiği Emir’in hacmi, (II) Kullanıcı’nın verdiği Emir’den önceki 30 günü takip eden süre içerisindeki (i) Emir sıklığı ve (ii) Emir hacmi üzerinden belirlenen oranlar üzerinden hesaplanacak ve Ücret Tarifesi’nde yer alacaktır. Komisyon Bedeli’ne ilişkin ayrıntılar Platform’da yer alan Ücret Tarifesi’nde ilan edilmektedir (Ücret Tarifesi’ne buradan ulaşabilirsiniz).  Kriptrade, Ücret Tarifesi’nde yer alan unsurlar üzerinde Kullanıcı’nın onayına ve bildirime gerek bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahip olup Ücret Tarifesi’nde yapılan değişiklikler, Platform’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerlilik kazanacak ve Kullanıcı’yı o tarihten sonra vereceği Emir’ler bakımından bağlayacaktır.

 

Ücret Tarifesi’nde belirtilen oran Türk Lirası üzerinden olabileceği gibi Emir’e konu Kripto Para üzerinden de belirlenebilir.

 

Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi onaylaması ile birlikte, Platform üzerinden vereceği her bir Emir için yukarıda yer alan şartlar doğrultusunda Komisyon Bedeli’nin doğrudan Kullanıcı Hesabı’ndan tahsil edileceğini kabul etmiş sayılacaktır.

 

Kriptrade, Kullanıcı’nın Türk Lirası çekme İşlem’inde Kullanıcı’dan kendi belirlediği bir oran üzerinden işlem bedeli (“İşlem Bedeli”) alma hakkına sahiptir. Kullanıcı, işbu sözleşmenin kabul ve onaylanması ile İşlem Bedeli’nin alınmasını kabul etmiş sayılacaktır.

 

Kriptrade, her ayın sonunda Kullanıcı’ya, söz konusu aya ilişkin gerçekleştirilen Emir’den doğan Komisyon Bedeli ile İşlem Bedeli’nin tamamı için e-fatura düzenleyecek ve Kullanıcı’nın Platform’da kayıtlı e-posta adresine iletecektir.

 

Kullanıcı, yanlış ve/veya eksik talimatları nedeniyle hatalı gerçekleştirilen Emir’den dolayı Kriptrade’i sorumlu tutmayacağını ve Emir’e ilişkin Kriptrade’e ödediği Komisyon Bedeli’nin iadesinin kendisine ödenmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7- KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi tamamen okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını, gerektiğinde hukuki destek alarak ve/veya Kriptrade’e başvurarak Sözleşme hükümlerini müzakere edebileceğini, bunu gerçekleştirdiğini veya bu hakkından serbest iradesi ile feragat ettiğini, Sözleşme’de belirtilen ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini, Sözleşme’de belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

Kullanıcı, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi” hakkında Kanun’un 15inci maddesi uyarınca Kriptrade nezdinde açtığı ve açacağı her türlü hesapta kendi adına ve hesabına hareket ettiğini; başkası hesabına hareket etmediğini; gerçekleştirilen işlemlerde kullanılan kripto varlıklar dahil her türlü mal varlığının suçtan elde edilen gelir niteliğinde olmadığını; kendisi dışında başka gerçek veya tüzel ya da tüzel kişiliği olmayan teşekküller adına ya da hesabına hareket etmediğini; işlemlerin tamamının kendi varlığı ile kendi nam ve hesabına gerçekleştirildiğini; başkası hesabına hareket etmesi halinde kimin hesabına işlem yaptığını ve adına işlem gerçekleştirilen gerçek ya da tüzel kişiler ile tüzel kişilikler dışındaki teşekkülleri temsile yetkili kişi ya da kişilerin kimlik bilgilerini derhal yazılı olarak bildireceğini; bu yükümlülüğe uymaması durumunda Kriptrade’in karşı karşıya kalacağı her türlü maddi kayıptan sorumlu olacağını; Kriptrade’in söz konusu maddi kayıpları kendisinden talep etmesi halinde başkaca bir hukuki işleme gerek olmaksızın defaetle ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Kullanıcı, Kripto Para’lar ile ilgili T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılan ve Sözleşme’nin akdedilme tarihinden sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve bilgisi dahilinde olduğunu kabul etmiş sayılmaktadır.

 

Kullanıcı, Platform dahilinde yaptığı İşlem’den kaynaklanan hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Bununla birlikte Kriptrade, İşlem’e ilişkin her türlü hukuki yola başvurma ve gerekli güvenlik tedbirlerini alma hakkına sahiptir.

 

Kullanıcı; Platform’u, (i) münhasıran işbu Sözleşme’de tanımlanan Hizmetler’den faydalanmak amacıyla kullanacağını, (ii) aşağıda sayılan haller başta olmak üzere, Sözleşme, Kullanım Koşulları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatına aykırı amaçlarla kullanmayacağını ve/veya üçüncü kişilere kullandırmayacağını, bu amaçlarla Platform’u kullanması ve/veya üçüncü kişilere kullandırması halinde sorumluluğun münhasıran kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda, yetkili makamlar tarafından Kullanıcı Hesabı ve/veya Kullanıcı’nın Kripto Para’sı üzerinde yapılacak tasarruflardan Kriptrade sorumlu tutulamaz. Aşağıda sayılan haller işbu maddede düzenlenen Sözleşme’ye aykırılık halleri bakımından sınırlı olmamak üzere örnek mahiyetindedir:

 

Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya tersine mühendislik işlemleri amacıyla kullanılması;

 

Yanlış bilgiler ile veya üçüncü kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanıltıcı kişisel veriler kullanılmak suretiyle sahte üyelik hesapları oluşturulması, farklı bir Platform kullanıcısının hesabının izinsiz kullanılması;

 

Platform’da yer alan yorum ve puanlama sistemlerinin, Kullanıcı’nın Platform üzerinde yapabileceği İşlem dışındaki amaçlar için veya İşlem’i manipüle edecek şekilde, kullanılma amaçları dışında kullanılması;

 

Platform’a, Platform’un veri tabanına veya Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici bir yazılım kullanılması;

 

Platform tarafından belirlenmiş olan iletişim yöntemleri ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak veya teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Kriptrade’in önceden yazılı izni alınmaksızın Platform üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi yazılımların veya sistemlerin kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması;

 

Kullanıcı tarafından Platform nezdinde birden fazla hesap açılması;

 

Kullanıcı tarafından özellikle otomatik bir sistemin (örneğin; bot) kullanımı yoluyla veya insanların tipik ticari davranışlarıyla çelişen ve dolayısıyla böyle bir ticareti otomatikleştiren belirli bir teknolojinin, yazılımın ve/veya sistemin kullanımı yoluyla İşlem’in manipüle edilecek şekilde Platform’un kullanılması;

 

Kullanıcı, Risk Bildirimi ile Kripto Para üzerinden gerçekleştirilecek İşlem’in riskleri konusunda Kriptrade tarafından bilgilendirildiğini ve gerekli hususlarda uyarıldığını kabul eder. Kullanıcı, Kripto Para ile İşlem yapmanın riskli olduğunu bildiğini, Kripto Para’ya yatırım yapmanın risklerini anladığını ve yatırımın sebep olabileceği zarar ve kayıplardan Kriptrade’i hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını kabul eder.

 

Kullanıcı, Emir’i oluştururken tamamen serbesttir. Kullanıcı, vereceği Emir kapsamında her türlü riski değerlendirmekle münhasıran sorumludur. Fiyat tespitinden ve ani fiyat değişimleri nedeniyle doğabilecek fiyat farkı da dahil olmak üzere Emir’in gerçekleştirilmesinden doğabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zarardan münhasıran Kullanıcı sorumludur.

 

Kullanıcı, Emir’in Kriptrade tarafından Kullanıcı hesabına yerine getirilebilmesi için Kriptrade’e dolaylı temsil yetkisi vermektedir. Kriptrade, dolaylı temsil yetkisi kapsamında kendi adına ve Kullanıcı hesabına üçüncü kişilerle hukuki işlem yapma yetkisine sahiptir.

 

Kullanıcı, Platform’da tek bir hesaba sahip olabileceğini, birden fazla kullanıcı adı ile farklı kullanıcı hesapları oluşturmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Kriptrade’in Kullanıcı’ya ait ilk hesabına ek olarak başka hesaplarının (“Çifte Hesap”) varlığını tespit etmesi halinde Kullanıcı’ya ait tüm hesapları önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahip olduğunu, bu hesaplar üzerinden yapılacak İşlem nedeniyle Kriptrade’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve Kriptrade’i bu sebeple gayri kabili rücu ibra ettiğini kabul eder. Çifte Hesap’ta saklanan Kripto Para; Çifte Hesap’ın Kullanıcı’ya ait olduğunu Kullanıcı’nın Kriptrade’in belirleyeceği yöntemler ile ispat etmesi koşuluyla, Kriptrade tarafından Kullanıcı’nın ilk hesabına aktarılacaktır.

 

Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğan haklarını, yükümlülüklerini ve Kullanıcı Hesabı’nı hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir veya temlik etmeyeceğini, satmayacağını, bağışlamayacağını ve her ne ad altında olursa olsun üçüncü kişilere kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde tahtında sayılanlara ilişkin gerçekleştirilecek borçlandırıcı işlem ve tasarruf işlemleri geçersiz olacaktır. Kullanıcı’nın bu madde tahtındaki yükümlülüklerine aykırı hareketlerinin tespiti halinde Kriptrade, Kullanıcı’nın hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan Kullanıcı sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de Kullanıcı’ya aittir.

 

Kullanıcı; Kullanıcı Hesabı’na Türk Lirası yatırmak veya Kullanıcı Hesabı’ndan Türk Lirası çekmek için hesap sahibi adı, Kullanıcı adı ile aynı olan ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak faaliyet gösteren banka hesabını kullanacaktır. Kullanıcı; farklı isimli hesaplara Türk Lirası transferi yapması halinde yaşanabilecek gecikmelerden, hatalardan ve havale veya EFT dışındaki para yatırma yöntemleri ile transfer yapılması halinde doğacak gecikmelerden veya transferin hiç gerçekleşmemesinden münhasıran sorumludur. Kullanıcı, Kullanıcı Hesabı’na ATM'ler üzerinden kartsız bankacılık yöntemleri ile para transferi yapamaz. Aksi halde, Kriptrade söz konusu transferleri iade etme hakkına sahiptir. Gecikmelere ilişkin çözüm süreci ve iade sürecine ilişkin ayrıntılar Platform’daki “Destek Merkezi” bölümünde yer almaktadır.

 

Kullanıcı, Kripto Para çekimlerini kendisine ait bir Kripto Para Cüzdan’ına yapacağını taahhüt eder. Kullanıcı, İşlem’e konu ettiği Kripto Para’ya ait Kripto Para Cüzdanı’na yaptığı aktarımlardan münhasıran sorumludur. Bir Kripto Para’nın Kullanıcı’ya ait ancak farklı bir Kripto Para Cüzdanı’na aktarımından (örneğin BTC cüzdan adresine USDT adlı Kripto Para’nın gönderilmesi) Kriptrade sorumlu tutulamaz ve bu halde tüm sorumluluk hatalı gönderimi yapan Kullanıcı’ya aittir. Kripto Para’ların teknik özellikleri uyarınca aktarım yapılırken belirtilmesi gereken bilgilerin (örneğin TAG, MEMO adresi vb.) hatalı ve/veya eksik belirtilmesi sebebiyle yaşanacak hatalı gönderimlerin sorumluluğu da münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı tarafından yanlış cüzdana gönderilen Kripto Para’nın iade edilmesinden Kriptrade sorumlu değildir. Kripto Para, Kullanıcı tarafından belirtilen son Kripto Para Cüzdanı’na aktarıldıktan sonra, geri aktarılamaz veya başka bir Kripto Para Cüzdanı’na gönderilemez. Bununla birlikte, Kullanıcı’nın Platform ve Kriptrade tarafından desteklenmeyen bir ağ üzerinden yaptığı aktarımlar ile Platform’da ilan edilmeyen, listelenmeyen Kripto Para’ların Kullanıcı’nın Kripto Para Cüzdanı’na hatalı gönderimlerinden dolayı oluşacak her türlü zarardan sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Örnekleme yöntemiyle burada sayılan ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcı’ya izafe edilecek hatalı aktarımların kurtarılması için Kriptrade’den herhangi bir talepte bulunulamaz. Ayrıca, Kriptrade tarafından çekim adreslerine mükerrer transfer yapılması halinde Kullanıcı, mükerrer işleme konu tutarı Kriptrade’e geri ödemekle yükümlü olduğunu kabul eder. İşbu madde tahtında sayılan durumlar bakımından Kriptrade’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır, Kullanıcı tüm bu durumlar için Kriptrade’i gayri kabili rücu ibra ettiğini kabul eder.

 

Kripto Para’nın Kriptrade nezdindeki Kripto Para Cüzdanı’ndan dışarıya aktarılmasını takiben oluşan bozulma ve kayıp gibi riskler münhasıran Kullanıcı’ya aittir.

 

Kullanıcı, Platform’u kullanması sebebiyle doğacak tüm vergi mükellefiyetlerinden bizzat sorumludur. Kriptrade, Kullanıcılar’ın kazanç ve kayıplarından oluşan vergisel mükellefiyetlerinden de sorumlu tutulamaz.

 

Kullanıcı, gerçekleştireceği tüm işlemler için kimlik ve adres bilgileri de dahil olmak üzere bilgi güvenliği ve işlem teyidi için Kriptrade tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri paylaşmak zorundadır. Kullanıcı’nın Kriptrade tarafından talep edilen bilgileri paylaşmaması halinde, Kriptrade Kullanıcı’ya ait hesap üzerinden hiçbir İşlem yapılmasına izin vermeyecektir. Kullanıcı tarafından talep edilen bilgi ve belgeler Platform’un yürürlükteki mevzuatlara uygunluğu amacıyla talep edilmekte olup talep edilmesi mevzuat uyarınca zorunlu olan hallerde söz konusu bilgiler Madde 11.7 uyarınca yetkili makamlarca paylaşılacaktır. Kullanıcı’nın, kendisinden talep edilen bilgi ve belgeleri paylaşmaması veya geç paylaşması nedeniyle doğacak zararlardan Kriptrade sorumlu tutulmayacaktır.

 

Kullanıcı’nın, Platform’a internet sitesi aracılığıyla her girişinde “https://www.kriptrade.com” alan adı üzerinden giriş yaptığını kontrol etmesi gerekmektedir. Üçüncü kişiler tarafından sahte web sitesi oluşturularak, Kullanıcı Hesabı’nın şifresini çalmak için yapılan girişimler (oltalamak) sonucunda Kullanıcı nezdinde oluşacak zararlardan Kriptrade hiçbir şekilde sorumlu değildir. Kullanıcı, Kriptrade adı altında kendisine üçüncü kişilerden gelen e-posta mesajlarını ve e-posta mesajlarının içerisindeki linke tıklayarak yönlendirildiği web sitesinin alan adını dikkatle incelemekle yükümlüdür.

 

Kullanıcı’nın Platform’a erişim sağladığı teknolojik aracının çalınması veya kaybolması yahut Kullanıcı Hesabı adı ve şifre bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından bilinir hale gelmesi durumunda, Platform üzerinden Kullanıcı adına kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından Emir verilmesini engellemek amacıyla bu durum derhal Kriptrade’e yazılı şekilde bildirilmelidir. Kriptrade, böyle bir durumda Kullanıcı Hesabı’na erişimi engelleyecektir. Aksi takdirde Kullanıcı, kendisinin uğramış olacağı zararlardan Kriptrade’in sorumlu olmayacağını kabul eder.

 

Kullanıcı, Kriptrade’in talebi halinde gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmeyi planladığı İşlem’in amacı hakkında Kriptrade’e talepten itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde yazılı şekilde bilgi vermekle yükümlüdür. Aksi halde, Kriptrade nezdinde meydana gelecek idari para cezalarını Kriptrade’in Kullanıcı’ya rücu etme hakkı saklıdır.

 

8- KRİPTRADE’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Emir’in Yerine Getirilmesi ve İptali:

Kriptrade; Sözleşme’de aksi belirtilmediği sürece, işbu Sözleşme, Kurallar ve Platform’un alt yapısına uygun olarak verilen Emir’i ve İşlem’i teknik arızalar ile öngörülemeyen haller haricinde aşağıda belirtilen sürelerde yerine getirmekle yükümlüdür:

 

Kullanıcı’nın Platform üzerinden Emir’i verdiği zamanı takip eden uygun bir süre içerisinde Emir’i;

 

Türk Lirası/Kripto Para çekme veya yatırma İşlem’ini Kullanıcı’nın Platform üzerinden talimatı verdiği zamanı takip eden 48 saat içerisinde.

 

Şu kadar ki, Emir, Emir’de yer alan tutarın tamamının ödenmesi karşılığında yerine getirilecektir. Bununla birlikte, Emir’in ve/veya İşlem’in, 14.1. maddesinde belirtilen Mücbir Sebep nedeniyle hiç gerçekleştirilememesi veya yine Mücbir Sebep’ten veya sistemdeki yoğunluktan kaynaklı olarak bu maddede belirtilen sürelerden sonra gerçekleştirilmesi halinde Kullanıcı nezdinde doğacak zararlardan Kriptrade sorumlu olmayacaktır. Ayrıca Kullanıcı, Kripto Para’nın çoğunun internet bağlantısı olmayan, çevrimdışı ortamlarda saklanması (cold storage) dolayısıyla Kripto Para’nın Kriptrade nezdindeki Kripto Para Cüzdanı’na gönderildiği sırada önemli gecikmeler yaşanabileceğini ve söz konusu gecikmeler dolayısıyla herhangi bir hak ileri süremeyeceğini ve talepte bulunamayacağını kabul eder.

 

Madde 8.1.1’de düzenlenen gecikme hallerine ilaveten, ilgili Emir’in Kriptrade tarafından gerçekleştirildiği sırada ilgili ödeme/aktarım Kriptrade’in hesaplarında kayda geçmediği veya otomatik ödeme talimatı yoluyla yapılacak bir tahsilat gerçekleştirilemediği takdirde, Kullanıcı’nın ödemesinin/aktarımının gecikmesinden Kriptrade’in sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Kriptrade, ancak Sözleşme’de açıkça belirtilen hallerde Emir’i talimatlardan açıkça ayrılarak yerine getirebilir. Bu halde, Kriptrade’in borcunu eksiksiz ifa ettiği Kullanıcı tarafından kabul edilmektedir.

 

Kullanıcı, 8.1.3. madde saklı kalmak kaydıyla, Kriptrade’in yalnızca Emir’e uygun olarak kendi adına ve fakat Kullanıcı hesabına Kripto Para alımı veya satımı yapan bir aracı olduğunu, Emir’in sonuçlarından Kriptrade’in hiçbir şekilde sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder. Bu minvalde, Platform’da gösterilen Kripto Para değerlerini hiçbir şekilde Kriptrade belirlemez, ayarlamaz ve aktif olarak etki etmez, değerler münhasıran arz talep ilişkisi uyarınca belirlenir. Kripto Para değerlerinde olan değişikliklerden dolayı Kullanıcı’nın zarar veya kayıplara uğramasından ve doğan ya da doğacak zararlardan Kriptrade sorumlu tutulamaz.

 

Tüm ücretler, masraflar ve/veya diğer tüm ödenmemiş tutarlar ve/veya talepler dahil olmak üzere satın alma fiyatı tamamen ödenene veya karşılığında Kripto Para tamamen Kriptrade’e aktarılıncaya kadar, her türlü Kripto Para veya hasılat Kriptrade’in mülkiyetinde kalacaktır ve Kriptrade Kullanıcı’ya ait Kripto Para’yı muhafaza hakkına sahip olacaktır.

 

Platform içerisindeki Ücret Tarifesi’nde belirtilen Kripto Para değerleri tamamen gösterge amaçlıdır. Kriptrade, İşlem’in gösterge değere yakın değerlerden gerçekleştirilmesini hedeflemekle birlikte bu konuda hiçbir taahhüt vermemektedir. İşlem’in doğası gereği likidite, derinlik ve değerleme riskleri bulunduğundan İşlem, gösterge niteliğindeki bu fiyatlar üzerinden gerçekleşmeyebilir ve gösterge fiyat ile İşlem’in gerçekleştiği fiyat arasında Kullanıcı aleyhine farklar oluşabilir. Kullanıcı, Emir’i bu riskleri göz önünde bulundurarak vereceğini ve Kriptrade’in fiyat farklarından hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

 

Kriptrade, Emir’in teknik hatadan dolayı ilgili Kripto Para’nın piyasa değerinin %5’inden yüksek bir değer üzerinden gerçekleşmesi halinde Emir’e konu İşlem’i, kendi takdirinde olmak üzere, iptal edebilir veya İşlem’in gerçekleştiği değeri Emir’in verildiği andaki piyasa fiyatlarına çekebilir. İptal sırasında; Kullanıcı Hesabı’nı dondurulabilir ve Kullanıcı’ya gerçekçi olmayan değerler üzerinden ödeme yapıldı ise ödemenin iadesini ister. Kullanıcı’nın ilgili tutarı iade etmemesi halinde Kriptrade her türlü hukuki yola başvurma hakkına sahiptir. Kriptrade’in takdir hakkını İşlem’in gerçekleştiği değeri piyasa değerlerine çekme yönünde kullanması halinde ise, piyasa değeri iki farklı kripto para borsasının Emir’in gerçekleştiği sıradaki ilgili Kripto Para değerlerinin ortalaması esas alınarak hesaplanır.

 

Kriptrade tarafından Platform üzerinden İşlem’e konu olan Kripto Para’nın nasıl kullanıldığının, nereye ve ne amaçla transfer edildiğinin takibinin yapılması teknik anlamda mümkün değildir. Kriptrade aşağıda belirtilen durumları derhal, Kullanıcı’ya ilişkin ilgili bilgi ve belgelerle birlikle, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na bildirecektir:

 

Kullanıcı Hesabı’ndan Kripto Para alımı amacıyla yurt içi ve yurt dışı kripto para borsalarına ya da gerçek veya tüzel kişi hesaplarına Kullanıcı’nın mali profiline ve faaliyetlerine uygun olmayan sıklık ve tutarda Emir verilmesi;

 

Kullanıcı’nın karmaşık ve olağandışı büyüklükteki İşlem ile görünürde makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan İşlem gerçekleştirmesi;

 

Kullanıcı’nın İşlem’e konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, bu kapsamda terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması; veya

 

Kaynağı bilinmeyen veya hatalı değerlemeden (kotasyondan) istifade etmeye yönelik İşlem stratejileri benimsenerek verildiğinden şüphelenilen Kripto Para satım Emir’i sonucunda Kullanıcı Hesabı’na transfer geldiğinin (hepsi birlikte “Şüpheli İşlem” olarak anılacaktır) tespiti.

 

Bu durumda Kriptrade; Şüpheli İşlem kapsamındaki Emir’i iptal ederek (i) Kullanıcı Hesabı’nı, geçici olarak veya tamamen kapatabilir ve/veya (ii) istismar edici İşlem’in tekrarlanmasını önlemek için gerekli göreceği her türlü tedbiri alabilir. Bu durumda, Kriptrade iptal ettiği transferlerin iadesi için kimlik ibrazı ve transferi gerçekleştiren Kullanıcı’nın banka hesap bilgisini isteme hakkına sahiptir. Paralel şekilde, İşlem’in Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmek için Kriptrade tarafından belirlenecek kimlik bilgileri Kullanıcı’da alınacak ve bu bilgilerin teyit edilmesi suretiyle Kriptrade tarafından kimlik tespiti gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte, bu durumda Komisyon Bedeli Kullanıcı’ya iade edilmeyecektir.  Kriptrade, şüpheli gördüğü Emir’i yerine getirmeme hakkına sahiptir. Kripto Para ile Şüpheli İşlem gerçekleştirilmesinden dolayı Kullanıcı veya üçüncü kişiler nezdinde doğacak zarar ve kayıplardan Kriptrade sorumlu tutulamaz.

 

Kriptrade, sağlıklı fiyat oluşumunu engelleyebilecek olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık ile ilgili likidite sorunları nedeniyle Platform üzerinden Kripto Para değerlemelerini yayınlamayı geçici olarak durdurabilecek, bekleyen Emir’i iptal edebilecek, değerlemeleri değiştirebilecek veya Kullanıcı Hesabı’nı işleme kapatabilecektir. Kriptrade, bu hallerde gerekli tedbirleri alacaktır.

 

Kullanıcı; Emir’i ancak gerçekleştirilmemiş olması koşuluyla Kullanım Koşulları’na uygun olarak iptal edebilir. Yerine getirilmiş Emir hiçbir şekilde Kullanıcı tarafından iptal edilemez. Bu nedenle, yerine getirilmiş Emir bakımından Kriptrade tarafından Kullanıcı’dan alınan Komisyon Bedeli de iade edilemez.

 

Kriptrade, Kullanıcı’nın günlük, haftalık ve aylık Türk Lirası ve Kripto Para yatırma ve çekme limitlerini tek taraflı olarak belirleyecektir. Kriptrade, bu belirlemeyi her bir İşlem hacmi özelinde gerçekleştirecek olup Kullanıcı’nın risk değerlendirmesine göre yine tek taraflı olarak, bu limitleri dilediği zaman ve önceden haber vermeksizin değiştirme yetkisine sahiptir. Bununla birlikte, Kriptrade yaptığı değişiklikleri Platform üzerinden ilan etmeyi taahhüt eder. Kriptrade’in bu yetkilerini kullanması nedeniyle Kullanıcı tarafından Kriptrade’e karşı herhangi bir ad altında sorumluluk yüklenemez. Kullanıcı peşinen bu haklarından gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

 

Kriptrade, İşlem esnasında Kullanıcı’dan spread (alış-satış arasındaki fark) alma hakkına sahiptir. Geçerli spread tutarı piyasadaki oynaklık, derinlik, likidite gibi faktörler sebebiyle Kriptrade tarafından İşlem anında belirlenecek olup Kriptrade bahse konu spread oranlarını her zaman artırmaya yetkilidir. Kullanıcı, Kriptrade tarafından belirlenen tutardaki spread oranını Kriptrade’e İşlem anında ödemekle yükümlü olduğunu ve aksi takdirde İşlem’in gerçekleştirilmeyeceğini bildiğini kabul eder.

 

Platform:

Kriptrade, Platform’un kullanımını sağlayacak olmakla birlikte, erişimin kesintisiz ve hatasız olmasını taahhüt etmemektedir. Kriptrade, Platform’un 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Platform’a erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve Platform’un erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kriptrade, Kullanıcı’dan ya da Kriptrade’in elinde olmayan sebeplerle Kriptrade bünyesinde, Platform’da ortaya çıkan teknik aksaklıklar nedeniyle Hizmet’ten faydalanılamaması, Emir’in zamanında yerine getirilememesi nedeniyle sorumlu tutulmayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.

 

Kullanıcı, Platform gibi teknoloji tabanlı sistemlerin bakım ve geliştirme çalışmalarına ihtiyaç duyduğunu ve söz konusu çalışmalara yönelik (planlı veya plansız) iş kesintilerinin sistem için gerekli olduğunu bildiğini kabul eder.

 

Kriptrade, destek hizmetlerini Platform üzerinden canlı bağlantı yoluyla Destek Merkezi üzerinden Kullanıcı’ya sağlayacaktır. Platform’daki canlı bağlantı haricinde hiçbir yöntem ile Kullanıcı’ya destek hizmeti verilmemektedir.

 

Kriptrade, benzer Kripto Para alış satış platformlarından tamamen bağımsız olup hiçbir şirketin, platformun, internet sitesinin veya kurumun temsilcisi değildir. Hiçbir şirketle ortak çalışma yürütmemektedir. Bu nedenle Kullanıcı’nın, diğer benzer platformlar üzerinden yaşadıkları mağduriyetlerden dolayı Kriptrade’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Kriptrade; Platform’un ve Kullanıcı Hesabı’nın ve Kullanıcı’nın Kripto Para’sının güvenliğini sağlamak için azami özeni gösterir. Kullanıcı’ya ait Kripto Para’nın çoğu, Kriptrade’in Kripto Para Cüzdanı’nda herhangi bir siber saldırıya karşı internet bağlantısı olmayan ortamlarda (cold storage) saklanır. Kullanıcı, Kriptrade’in Kripto Para Cüzdanı’nda saklanan Kripto Para’sı üzerinde, Kullanıcı tarafından talep edildiğinde mislen iade edilmesi şartıyla, Kriptrade’in tasarrufta bulunmasına izin verir. Bununla birlikte, yer sağlayıcı firmanın fiziksel ve sanal sunucularından, sistemlerinden, donanımlarından veya internet sağlayıcı firmanın sistemlerinden kaynaklı olarak ya da herhangi bir sebeple Kullanıcı Hesabı’nda veya Kriptrade sistemlerinde meydana gelecek siber saldırı da dahil olmak üzere güvenliği tehdit eden saldırılardan Kriptrade’in sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu halde, Kullanıcı’nın Kripto Para’sında kayıp oluşmasından Kriptrade sorumlu değildir. Kullanıcı, bu madde tahtındaki hususlardan doğacak zararlar için Kriptrade’den hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Kriptrade’i gayri kabili rücu ibra ettiğini kabul eder.

 

Kriptrade, Platform içerisinde farklı web sitelerinin linkini paylaşabilir. İş birliği içerisinde olduğu üçüncü kişilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcı, söz konusu web sitesi linki, formlar ve reklamlar aracılığıyla Kriptrade’in iş birliği içerisinde olduğu üçüncü kişilerin web sitesine yönlendirilebilir. Kriptrade, belirtilen yollarla erişilen web sitelerinin gizlilik uygulaması, politikaları ve barındırdıkları içerikleri de dahil olmak üzere yönlendirilen web sitesine ilişkin hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.

 

Platform üzerinde sunulan içerikler sadece bilgilendirmeye yöneliktir ve doğrudan çözüm, sonuç, hukuki görüş, politik veya sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır ve doğruluğu garanti edilmemektedir. Veriler birbiriyle çelişkili veya tutarsız olabilir. Kriptrade, Platform’da yer alan içerikler esas alınarak verilen Emir de dahil olmak üzere içeriklerin herhangi bir şekilde kullanılması sonucunda Kulanıcı nezdinde doğabilecek kâr kayıplarından ve zararlardan sorumlu değildir. Kriptrade tarafından sunulan içeriklerde, herhangi bir kişiye/kuruma/şirkete/markaya yapılan atıf, bu kişilerin/kurumların/şirketlerin/markaların piyasa değerine, çeşitli kriterlerdeki sıralamalarına, marka değerine veya Kripto Para’nın satın alınmasına, satılmasına veya elde tutulmasına yönelik tavsiyelerine işaret etmez.

 

Kullanıcı, Kriptrade’in işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yalnızca ağır kusuruyla yerine getirmediği hallerde sorumluluğunun bulunduğunu kabul eder. Kriptrade hiçbir şekilde dolaylı zararlardan, diğer yazılımlara verilen hasarlardan ve kar kaybından sorumlu tutulamaz.

 

9- SONA ERME VE FESİH

Kullanıcı, dilediği zaman Kullanıcı Hesabı’nı kapatarak üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir. Kullanıcı, Kullanıcı Hesabı’nı kapatmak yönündeki talebini bir form aracılığıyla “[email protected]” e-posta adresine iletecektir ve Kullanıcı’ya, başvurusunun Kriptrade’e ulaştığına ve değerlendirme sürecinin başlatıldığına dair bir e-posta mesajı iletilecektir. Kullanıcı Hesabı talebin değerlendirilmesini müteakiben makul bir süre içerisinde kapatılacaktır.

 

Sözleşme’nin diğer maddelerinde yer alan fesih halleri saklı kalmak kaydıyla, Kullanıcı’nın;

 

- işbu Sözleşme tahtında belirtilen hükümlere, Kullanım Koşulları’na, yürürlükteki mevzuata veya Platform üzerinden yayınlanarak Kullanıcı’nın bilgisine sunulan politikalara aykırı hareket etmesi; veya

- işbu Sözleşme veya Kullanım Koşulları üzerinde yapılan değişiklikleri kabul etmemesi halinde

 

Kriptrade tarafından Sözleşme, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın, derhal, tek taraflı olarak feshedilebilecek veya Kullanıcı’ya ait Kullanıcı Hesabı’nı hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal edebilecek veya askıya alabilecektir. Kriptrade’in bu sebeple uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zarar ve ziyanı talep hakkı ile Sözleşme’den ve yasalardan doğan hakları saklıdır.

 

Sözleşme'nin bu maddede düzenlenen hükümler doğrultusunda feshedilmesi halinde, Sözleşme, geçersiz hale gelecektir. Bu Sözleşme'nin herhangi bir feshi ileriye yönelik etkili olacaktır ve feshi halinde 10. madde (Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları), 12. madde (Kişisel Verilerin Korunması), 13. madde (Gizlilik), 14.3. madde (Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme) ve 14.6. madde (Bildirim) hükümleri yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

Sözleşme’de düzenlenen aksi yöndeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu Sözleme’nin madde 9.1 veya 9.2 uyarınca feshedilmesi halinde Kullanıcı’nın Kripto Para’sı bu durumdan etkilenmez. Kullanıcı iadenin gerçekleştireceği Kripto Para Cüzdanı hesap bilgilerini Sözleşme’nin sona ermesini takiben makul bir süre içinde yazılı olarak Kriptrade’e bildirecektir. Kriptrade, hukuki bir kısıtlama olmaması şartıyla, talep ve bildirim halinde, Kullanıcı’ya, Kripto Para’sını iade edecektir.

 

10- FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

Kriptrade, Platform’un ve Platform’da sunulan Hizmetler’e bağlı tüm servisler, alan adları, yazılım kodları, ara yüzleri, üçüncü kişilerden sağlananlar haricinde içerikler, ürün incelemeleri, videolar, algoritmalar, çizimler, modeller, tasarımlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri ve sınai haklar üzerinde mülkiyet veya lisans hakkına sahiptir. Bununla birlikte, Platform’un kullanılması ile oluşacak verilerin fikri mülkiyet haklarının mülkiyeti münhasıran Kriptrade’e aittir.

 

Kullanıcı tarafından Platform’da yer alan markalar, logolar, içerikler, yazılımlar ve kaynak kodlar da dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere fikri ve sınai hak içeren her türlü eserin tamamının veya bir bölümünün veya sunulan hizmet ile bağlantılı sayfaların ticari amaçlarla, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, kullanılması, yayılması, umuma arz edilmesi, değiştirilmesi, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulması, geri derleme ve sair şekillerde yazılımın kaynak kodunun oluşturulması, Kriptrade’in yazılı onayı olmaksızın Platform’a veya Platform üzerinden link verilmesi dahil fakat bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla işbu madde tahtında hak ihlaline sebep eylemin tespiti halinde Kriptrade, Kullanıcı’nın hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal edebilir veya askıya alabilir.

 

Kullanıcı, Kriptrade’in ticari unvanı, markası, tasarım konsepti, logosu, alan adı dahil fakat bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla kullanıcılar veya ziyaretçiler nezdinde yanıltıcı izlenimler uyandıracak, iltibas yaratacak veya Kriptrade’in sınai mülkiyet hakkını ihlale veya haksız rekabete zemin oluşturacak herhangi bir unsurunu kullanmayacağını/eylemde bulunmayacağını kabul eder.

 

Kriptrade, Kullanıcı’nın veya Kullanıcı ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilendirilen kişi ya da kişilerin faaliyetlerinin; (i) işbu madde altında beyan edilen kural ve şartlara uymaması, (ii) mevzuata aykırılık teşkil etmesi, (iii) fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, (iv) üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde, Kriptrade tarafından Sözleşme, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın, derhal, tek taraflı olarak feshedilebilecek veya Kullanıcı’ya ait Kullanıcı Hesabı’nı hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal edebilecek veya askıya alabilecektir. Bu durumda, Kullanıcı, Kriptrade’in uğradığı zararı, Kriptrade’in ilk talebi üzerine derhal nakden ve defaten tazmin etmekle yükümlüdür. Kriptrade, bu kişinin ya da kişilerin hesap açmasına izin vermeme, izinsiz açılan hesapların tespit edilmesi durumunda ise iptal etme keyfiyetini haizdir.

 

11- SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK

Kriptrade, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, Sözleşme, Kullanım Koşulları ve Kurallar’ı uygun göreceği herhangi bir zamanda, Platform üzerinden ilan ederek değiştirilebilir. İşbu Sözleşme, Kullanım Koşulları ve Kurallar’ın değişen koşulları, ilan edildikleri tarihten sonra gerçekleştirilecek İşlem bakımından uygulanır.

 

Kullanıcı, Platform’u düzenli olarak kontrol ederek gerçekleştirilen değişiklikleri incelemenin kendi yükümlülüğü olduğunu ve Platform aracılığıyla yapılan duyuruları yeterli olduğunu kabul eder. Kullanıcı’nın, eski şartlara bağlı olarak kendisine hizmet sunulmasını talep etme hakkı bulunmamaktadır.

 

12- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kullanıcı, kendisine veya üçüncü bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amaçlarıyla Platform’da yer alan kişisel verilere erişmeyeceğini ve kendi sistemlerine indirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Kullanıcı Platform’a üye olurken işbu Sözleşme’yi onaylamak ve üyelik sonrası Platform içerisindeki hareketleri esnasında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olan Kriptrade ile paylaştığı Kullanıcı’ya ait IP adresi, Platform’a erişim sağlanan cihaz modeli, işletim sistemi ve tarayıcı bilgileri başta olmak üzere; Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) kapsamında sayılan kişisel verilerinin (“Kişisel Veri(ler)”) Kanun başta olmak üzere hukuki dayanağını Kanun’dan olan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarında (“Veri Koruma Mevzuatı”) belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işleneceğini bildiğini beyan eder. Kriptrade; Kişisel Veriler’i, işbu Sözleşme tahtındaki Hizmetler’i sağlamak, sistem ve Kullanıcı Hesabı güvenliğini sağlamak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yükümlülüklerini gerçekleştirmek, hileli kullanımları tespit etmek, sahtecilik ile mücadele etmek dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Aydınlatma Metni’nde detaylandırılan amaçlarla ve uygun güvenlik düzeyinin temin edilmesine yönelik her türlü teknik ve idari tedbirin alınması suretiyle işleyecektir. Kullanıcı, Platform’a üye olduğu esnada Aydınlatma Metni’nin kendisine sunulduğunu ve kendisine sunulan Aydınlatma Metni ile Kriptrade Gizlilik Politikası’na Platform üzerinden her zaman ulaşabileceğini bildiğini beyan ve taahhüt eder.

 

Kriptrade, işbu Sözleşme sebebiyle vakıf olduğu Kişisel Verileri, Veri Koruma Mevzuatı’nda sayılan hallerde Kullanıcı’nın açık rızasından bağımsız olarak ve gerektiğinde Kullanıcı’nın açık rızasını almak suretiyle işleyebilecek, Kriptrade’in sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortaklarına, tedarikçilerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Aydınlatma Metni’nde belirtilen üçüncü kişilere aktarabilecek ve Kriptrade’in yurt dışında bulunan sunucularında muhafaza edebilecektir.

 

Kullanıcı’ya ait Kişisel Veriler, Kanun’a uygun şekilde anonimleştirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik amaçlarıyla her zaman kullanılabilir.

 

Kullanıcı, Kanun’un 12. maddesinde sayılan haklarına yönelik olarak Kriptrade’e her zaman başvuruda bulunabilir. Kriptrade’e yapılacak başvurular; (i) Kullanıcı’nın Kriptrade’e ait sistemlerde kayıtlı e-posta adresinden “[email protected]” adresine e-posta göndermesi suretiyle, (ii) Kullanıcı’nın kimliğini tevsik eden belgeler ile birlikte yazılı olarak “Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sitesi No:255 İç Kapı No:1502 Sarıyer/İstanbul” adresinde bulunan şirket merkezimize elden teslim etmesi veya kargo ile göndermesi suretiyle veya (iii) Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de öngörülen sair yöntemleri kullanması suretiyle Kriptrade’e iletebilir. Kriptrade’e iletilen ilgili kişi talepleri, mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Kullanıcı, Platform üzerinde herhangi bir siber saldırı yahut yazılımsal hata dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere sebeplerle, erişmemesi gerekmesine karşın üçüncü kişilerin kişisel verilerine erişebilir duruma geldiği takdirde bu durumu gecikmeksizin Kriptrade’e bildirir.

 

Kriptrade, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Kullanıcı'nın Kişisel Verileri’ni ve 13.2.(ii). madde uyarınca Gizli Bilgiler’i taleple sınırlı olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir. Bununla birlikte, kullanıcılar arasında Türk Ceza Kanunu tahtında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere Taraflar’ın yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla Kullanıcı'nın Kişisel Verileri’ni ve Gizli Bilgiler’i uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer kullanıcılara iletebilecektir.

 

13- GİZLİLİK

Taraflar’a ait her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, üyelik bilgileri, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, söz konusu ticari ilişki esnasında Taraflar’ın ve çalışanlarının öğrenecekleri yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, müşteri ve piyasa bilgileri ve diğer bilgi ve veriler gizli bilgi (“Gizli Bilgi”) olarak kabul edilir. İşbu Sözleşme ihlal edilmeksizin hukuki ve meşru yollarla kamuoyunun bilgisi dâhilinde olan ve Taraflar’ın gizli olmadığını açıkça ve yazılı olarak belirttiği bilgiler Gizli Bilgi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Taraflar, Sözleşme’yi, Sözleşme'de belirtilen işlemlerin yerine getirilmesi, Sözleşme'de anılan diğer sözleşmeler, Şirket ve diğer Taraf ile ilgili tüm Gizli Bilgiler'i gizlilik içinde muhafaza edeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Taraflar, diğer Taraf'ın yazılı ön izni olmaksızın Gizli Bilgiler'i, yayımlayamaz, nakledemez, yayamaz, ifşa edemez veya kullanamaz. Taraflar, diğer Taraf'ın yazılı ön izni olmaksızın, Gizli Bilgiler'in ifşasına neden olabilecek herhangi bir basın açıklaması, kamu açıklaması ve sair herhangi bir açıklama ve duyuru yapmayacaklarını ve basın ve yayın organları ile internet siteleri üzerinden veya sair şekilde herhangi bir beyanat vermeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

1. maddede yer alan kısıtlamalar şu hallerde uygulanmayacaktır:

 

Gizli Bilgi'nin alıcısı olan Taraf'ın ihlali olmaksızın kamuoyunu bilgisi dahiline giren Gizli Bilgiler'in ifşa edilmesi;

 

ilgili mevzuat kapsamında veya verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince ifşa edilmesi zorunlu olan Gizli Bilgiler'in ifşa edilmesi;

 

Sözleşme'de öngörülen işlemlerin ifa edilebilmesi için Taraflar'ın çalışanları, yöneticileri, temsilcileri ya da danışmanlarına, bu kişilerin de gizlilik taahhüdüne bağlı kalmaları şartıyla Gizli Bilgiler'in ifşa edilmesi; ve

 

Kullanıcı’nın haklarını ve güvenliklerini korumak amacıyla Gizli Bilgiler'in ifşa edilmesi.

 

Taraflar, yukarıda sayılan durumlar hakkında birbirlerine derhal ve her halde 2 iş günü içerisinde bilgi vereceklerdir.

 

14- MUHTELİF HÜKÜMLER

Mücbir Sebep: Doğal afet, isyan, savaş, grev, salgın hastalık, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırı, elektrik kesintisi, aşırı fırtına, sel dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Taraflar’ın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar ve/veya Kriptrade’in faaliyet ve operasyonlarını etkileyen tüm durumlarda (“Mücbir Sebep”) Kriptrade işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerden herhangi birini geç veya eksik ifa etme yahut ifa edememe nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir Sebep halinde Kullanıcı, Kriptrade’den herhangi bir nam ve isim altında tazminat talep edemez.

 

Ayrılabilirlik: Bu Sözleşme'nin herhangi bir bölüm, madde veya hükmünün geçersizliği bu Sözleşme'nin geri kalan kısımlarını geçersiz kılmaz.

 

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme: Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen çözmeye gayret edeceklerdir. Sulhen çözülemeyen uyuşmazlıkların çözümü işbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Kayıtların Geçerliliği: Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda resmi defter, ticari defter ve kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının ve elektronik ortamdaki yazışmaların bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Feragat: Feragat beyanı yazılı olarak verilecek ve feragat eden ve lehine feragat verilen tarafından imzalanmadıkça bu Sözleşme ile ilgili verilmiş feragatname geçerli sayılmayacaktır. Feragatname ancak verildiği spesifik zaman ve veriliş amacıyla sınırlı olarak geçerlidir. Taraflar'dan birinin bu Sözleşme'den doğan haklarından herhangi birini yerine getirmemesi veya gecikmesi feragat anlamına gelmeyeceği gibi herhangi bir hak veya yükümlülüğün kısmen kullanılması geri kalan hak veya yükümlülüğün sonradan kullanılmasını engellemez. Herhangi bir hak veya yükümlülük veya temerrüdün giderilmesinden feragat etmek aynı hakkın, yükümlülüğün veya temerrüdün giderilmesinden ileride de feragat edildiği anlamına gelmez. Herhangi bir Taraf'ın buradaki yükümlülüklerinde temerrüde düşmesi diğer Taraf'a yükümlülüklerini ifa etmeden kaçınma hakkı vermez.

 

Bildirim:

Sözleşme'de aksi belirtilmediği müddetçe, Sözleşme tahtında yapılacak tüm bildirim ve ihbarlar yazılı olarak iadeli taahhütlü posta veya noter kanalı ile, ya da (yalnızca Kullanıcı bakımından geçerli olmak üzere) e-posta yoluyla, elektronik imza kullanılarak Kullanıcı’nın Platform’a kayıtlı e-posta adreslerine gönderilecektir. Türk Ticaret Kanunu'nun 18/III maddesi uyarınca yapılacak (aslen fesih ve temerrüt ihbarlarından oluşan) bildirim veya ihbarlar ancak Türkiye Cumhuriyeti noterleri vasıtasıyla, telgraf, iadeli taahhütlü mektup veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi yoluyla yapıldığında geçerli olacaktır.

 

Taraflar, herhangi bir adres değişikliğini yazılı olarak bildirmedikçe, (i) Kriptrade’in işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen adresi ve (ii) Kullanıcı’nın Platform’a üye olurken bildirdiği adres, Taraflar’ın geçerli tebligat adresi olacaktır. Herhangi bir adres değişikliği olması ve bunun diğer Taraf’a yazılı olarak bildirilmemesi durumunda; işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde yazılı adrese veya Kullanıcı tarafından Platform’a üyelik esnasında bildirilen adreslere yapılacak olan tebligatlar geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğurur. Taraflar, 14.6.1. madde saklı kalmak kaydıyla her türlü tebligatın 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri kapsamında yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

15- YÜRÜRLÜK

15 (on beş) maddeden ibaret işbu Sözleşme, Taraflar’ca okunarak, Kullanıcı tarafından Sözleşme’nin elektronik ortamda kabulü ve Kullanıcı’nın üyelik işleminin onaylanması ile birlikte yürürlüğe girecektir. Taraflar arasında daha önce yapılmış tüm sözlü ve yazılı anlaşmalar Taraflar’ın bu anlaşmalardan doğmuş ve doğacak hakları saklı kalmak kaydıyla feshedilmiş sayılacaktır.

Size yardımcı olmak için buradayız. Hemen iletişime geçin!

BAŞLAMA REHBERİ

Bir kaç dakika içerisinde başlayın

1

Hesabınızı Oluşturun

Üyelik formunu doldurun, kimliğinizi doğrulayın.

2

Para Yatırın

Mevcut Banka hesabından para transferinizi yapın.

3

Portföyünüzü Yönetin

Alım satım işlemleri için hazırsınız. Dijital kripto dünyasına hoş geldiniz.

Hemen Kayıt Ol, Alım Satıma Başla!