Kriptrade

Kripto Para Borsası

/ TRY+undefined%
/ TRY+undefined%
/ TRY+undefined%
/ TRY+undefined%
/ TRY+undefined%
/ TRY+undefined%

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

    A. GİRİŞ

Kriptrade Yazılım ve Ticaret Anonim Şirketi (“Kriptrade” veya “Şirket”) için, Kriptrade’e ait olan mobil uygulama (“Uygulama”) ile www.kriptrade.com uzantılı internet sitesi (“Web Sitesi”)  ve bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan internet sitesi, akıllı televizyon sistemleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sair interaktif kanallar aracılığıyla erişilebilen dijital sistemler (hep birlikte “Kriptrade Platformu” veya “Platform”) aracılığıyla kişisel verileri de dahil olmak üzere birtakım verilerine vakıf olunan kullanıcılarının ve üçüncü kişilerin gizliliği büyük hassasiyet arz etmektedir. Şirket olarak, özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlamak doğrultusunda değerlendirmiyor, yaklaşımımızın temeline insana ve insani değerlere bakışımızı da ortaya koyuyoruz. Bu bilinçle Şirket olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve dayanağını bundan alan ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) kararlarına (hep birlikte “Veri Koruma Mevzuatı”) tam bir uyum için gerekli uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almaktayız.

 

İşbu gizlilik politikası (“Gizlilik Politikası”) da (i) Platform aracılığıyla toplanan verileriniz, (ii) Platform aracılığıyla toplanan verilerinizin kullanım amaçları, (iii) Platform aracılığıyla toplanan verilerinizin Kriptrade tarafından işlenmesinin, muhafaza edilmesinin ve yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılmasının amaçları ve hukuki sebepleri, (iv) Platform aracılığıyla toplanan verilerinizin güvenliği ve (v) verilerinize ilişkin haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek ve verilerinizin gizliliğine ilişkin şeffaflığı sağlamak maksadıyla hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur.

 

    B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kriptrade, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. Kriptrade çalışanları ile Kriptrade’in iş ortakları, tedarikçileri ve bunların yetkilileri ve çalışanlarının, kripto para alım-satım faaliyetleri, canlı destek hizmetleri ile Platform üzerinde gerçekleştirilen sair işlem ve faaliyetler sebebiyle vakıf olduğu kişisel verileri Veri Koruma Mevzuatı’na aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu maksatla Kriptrade iş ortakları ve tedarikçileri gibi veri işleyen kurumlar ile gerekli sözleşmeleri akdetmekte, gerekli olduğu durumlarda bu kişi/kurumlardan taahhütname ve/veya muvafakatnameleri almakta ve böylelikle bu kişiler nezdinde farkındalığı arttırmaktadır.

 

Kriptrade’in kişisel veri işleme faaliyeti, hiçbir kısıtlama olmaksızın, otomatik olan, yarı otomatik olan veya otomatik olmayan yollar kullanılarak veriye yönelik gerçekleştirilen her türlü eylemi kapsar. Diğer bir ifadeyle, kişisel verilerin işleme faaliyeti; toplama, transfer etme, yayma veya farklı yollarla sunma, gruplama veya birleştirme, bloke etme, silme veya imha etme amaçlarıyla ilgili kişi veya üçüncü taraflardan veri alınması, toplanması, kaydedilmesi, organize edilmesi, depolanması, değiştirilmesi, eski haline getirilmesi, geri alınması veya açıklanması, verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, yurtdışına aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi anlamına gelmektedir.

 

Kriptrade, Kanun’un 4. maddesiyle paralel olarak kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini; (i) hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, (ii) doğru ve gerektiğinde güncel, (iii) belirli, açık ve meşru amaçlarla, (iv) kişisel verilerin işlendiği amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde ve (v) mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme ilkelerine uygun şekilde gerçekleştirir.

 

    C. KRIPTRADE TARAFINDAN ELDE EDİLEN BİLGİLER

Platform kapsamında (i) Platform kullanıcılarına (“Kullanıcı”), (ii) Platform’a üye olmamakla birlikte Platform’u ziyaret eden ve/veya iletişim adresini Kriptrade ile paylaşan kişilere ve (iii) web sitesi ziyaretçisi üçüncü kişilere ilişkin kişisel veriler işlenmektedir. Kriptrade tarafından işlenen kişisel veriler aşağıda yer almaktadır:

 

Kimlik VerisiAd, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Kimlik Belgesi Türü, Kimlik Belgesi Seri No, Kimlik Geçerlilik Tarihi, Anne Adı ve Baba Adı
İletişim VerisiTelefon Numarası, E-posta Adresi, (var ise) Fax Numarası, Adres
Mesleki Deneyim VerisiMeslek Bilgisi
Görsel ve İşitsel VeriKimlik Fotoğrafı, Selfie (Özçekim)
Lokasyon VerisiKripto Para Alım-Satımı ve Canlı Destek Dahil Platform Üzerinden Gerçekleştirilen İşlemlerin Gerçekleştirildiği Yaklaşık Konum
Finansal VeriPlatform’a Para Yatırılan ve Platform’dan Para Yatırılacak Banka / Yatırım Kuruluşu Hesap ve IBAN bilgileri, Platform’a Kripto Varlık Yatırılan ve Platform’dan Kripto Varlık Yatırılacak Cüzdan Numarası, Platform’da Mevcut Varlık ve Kripto Varlık Bilgisi, Platform Üzerinden Gerçekleştirilen Kripto Varlık Alım Satım İşlemleri
İşlem ve İşlem Güvenliği BilgileriCihaz Bilgileri, İşletim Sistemi ve Kullanılan Tarayıcı Bilgileri, IP Adresi, Log Kayıtları (Oturum süresi, hatalı parola giriş sayıları), Parola, Kripto Para Alım Satımına İlişkin Platform’a Girilen Emir Bilgisi, İşlem Geçmişi Bilgisi
Hukuki İşlem BilgisiDava – İcra Dosyası Bilgileri
DiğerÇerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Veriler, Canlı Destek Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Veriler, El Yazısı, Yerleşim Yeri Belgesi veya Son 3 aya ait su, doğalgaz, elektrik gibi abonelik gerektiren hizmet faturaları

 

Platform ile herhangi bir sözleşmesel ilişki içinde olmamakla birlikte Platform’a üye olmak veya Kriptrade hizmet, kampanya, promosyon ve avantajlarından haberdar olmak maksadıyla Platform’u ziyaret eden üçüncü kişilerin kişisel verileri ise İletişim Formu Aydınlatma Metni’nde yer alan kapsamda ve bu doğrultuda işlenmektedir. Bununla birlikte Platform ziyaretçilerine ilişkin birtakım kişisel veriler de Platform’da kullanılan çerezler vasıtasıyla işlenmektedir. Çerezlere ilişkin açıklamalara işbu Gizlilik Polikası’nın D başlığı altında yer verilmiştir.

 

    D. ÇEREZLER

Çerezler, Platform üzerinden sizin tarayıcılarınıza gönderilen bilgi işaretleridir ve bunlar yalnızca Platform’a giriş yaptığınızda kullanılır. Çerezler kesinlikle bir virüs değildir. Platform’un kullanımını daha iyi anlayabilmeniz için kullanılan özel bir tanımlayıcı içeren çerezleri sizin tarayıcılarınıza gönderirler; böylece kullanıcıların Platform’un hangi alanlarını kullanmayı tercih ettiklerini (ör: bu alanlara giren ziyaretçi sayısı esasına göre) ve hangi kripto paralara ilgi duyduğunu anlayabiliriz.

 

Platform’da, (i) zorunlu çerezler, (ii) analitik çerezler (iii) işlevsellik çerezleri, (iv) oturum çerezleri ve (v) reklam çerezleri kullanılmaktadır. Zorunlu çerezler, Platform’un sorunsuz çalışması için zorunlu olduğundan ve güvenlik amaçları ile kullanıldığından; bu çerezleri rızanızı aramaksızın kullanmaktayız. Bununla birlikte, analitik çerezler, işlevsellik çerezleri, oturum çerezleri ve reklam çerezlerinizin kullanımına izin verip vermemek sizin tercihinizdedir. Çerezlere ilişkin tercihlerinizi, Platform üzerinden her zaman değiştirebilirsiniz.

 

Çerezlere ilişkin detaylı bilgi edinmek için lütfen Kriptrade Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni dokümanı inceleyiniz.

 

    E. ELDE EDİLEN BİLGİLERİN KULLANIM AMAÇLARI

Aşağıda yer alan amaçlar, Kriptrade’in Platform vasıtasıyla elde ettiği kişisel verilerin tamamının işlenmesine yönelik amaçlardır. Bu amaçlar, her bir kişisel veri işleme süreci bakımından farklılık göstermektedir. Her bir kişisel veri işleme süreci kapsamında mevcut olan kişisel veri işleme amaçları, kişisel verisi işlenen her bir ilgili kişi grubuna sunulan aydınlatma metinlerinde yer almaktadır.

 

İşlem, Hesap ve Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Risk Profilinizin Belirlenmesi ve İşlem Limitlerinin Doğru Şekilde Tanımlanması

Platform’da Adınıza Hesap Oluşturulması ve Mevcut Hesabınızın Doğrulanması

Hakkınızda Sermaye Piyasası Kurumu ile Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurumu Yahut Başkaca Kurum ve/veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri Tarafından Uygulanması Herhangi Bir İşlem Yasağı Yahut Başkaca Bir Yaptırım Bulunup Bulunmadığının Kontrol Edilmesi

Gerçek Bir Kullanıcı Olduğunuzun ve İşlemleri Kendi Adınıza Gerçekleştirdiğinizin Teyit Edilmesi

Platform’da Mevcut Cüzdanınızın Doğrulanması

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin Faturaların Düzenlenmesi ve Sizlerle Paylaşılması

İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Müşteri Hesaplarının Yönetilmesi

Platform’a Para ve/veya Kripto Para Aktarma ve Platform’dan Para ve/veya Kripto Para Çekme Talimatlarınızın Yerine Getirilmesi

Talimat / Ödeme / Para Çekme / Alım – Satım gibi Finansal İşlemlerin Gerçekleştirilmesi

Şirketimiz Tarafından Gerçekleştirilen Ödeme İşlemlerinin Doğru Kişiye Yapıldığından Emin Olunması

Platform Üzerinden Gerçekleştirdiğiniz İşlemlere İlişkin Raporların Hazırlanması ve Talebinize Uygun Şekilde Sizlerle Paylaşılması

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi ve Ticari Elektronik İleti Gönderimi

Platform’un Çalışması İçin Gerekli Temel Fonksiyonların Gerçekleştirilmesi

Platform’un Analiz Edilmesi ve Platform’un Performansının Arttırılması

Platform ile Kullanıcılara Optimum Kullanım Deneyimi Sağlanması

Platform’un Kullanımı Hakkında Veri Depolanması ve Depolanan Verilerin İşlenmesi Suretiyle Platform’un İşlevselliğinin Arttırılması ve Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi Sunulması

Platform’un Güvenliğinin Sağlanması, Hileli ya da İzinsiz Kullanımların Tespit Edilmesi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Adli / İdari Otoriteler Tarafından Şirket’e Sizin Hakkınızda İletilen Bilgi Taleplerinin Yanıtlanması

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Şüpheli İşlem, Terörün Finansmanı ve Kara Para Aklanması Faaliyetlerinin Tespiti ve Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin ve Buna İlişkin İstatistiki Çalışmaların Yürütülmesi

Kişisel Verilerinizin Güncellenmesi de Dahil Olmak Üzere Talep / Şikayet Yönetiminin Gerçekleştirilmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 

    F. ELDE EDİLEN BİLGİLERİN İŞLENMESİNİN VE MUHAFAZA EDİLMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ

Kriptrade faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar yahut işleme amacı için gereken süre kadar ve Veri Koruma Mevzuatı’na uygun şekilde muhafaza edilir. Bu doğrultuda Kriptrade tarafından işlenen veriler, işlenecek kişisel veri türüne ve kişisel veri işlemenin amacına göre değişiklik göstermekle birlikte temelde ilgili kişinin açık rızasının bulunması şartıyla işlenmekte ve aktarılmaktadır. Buna karşın; aşağıdaki hukuki sebeplerin varlığı halinde ilgili kişilerin açık rızası aranmaksızın kişisel verileri işlenmekte, saklanmakta ve üçüncü kişilere aktarılmaktadır:

 

Kişisel veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmüş olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Kriptrade’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için gerekli olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kriptrade’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

 

Bununla birlikte Veri Koruma Mevzuatı’na ek olarak kişisel veriler;

 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu

213 sayılı Vergi Usul Kanunu

 

ile bu kanunlara dayalı olarak yürürlüğe konulan ikincil mevzuat başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Kriptrade’in tabi olduğu sair mevzuat ve idari düzenlemeler uyarınca öngörülen saklama süreleri boyunca saklanmakta ve işlenmektedir.

 

    G. ELDE EDİLEN BİLGİLERİN AKTARILMASI

Kriptrade tarafından elde edilen kişisel veriler, Kanun’da öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 8. maddesinde sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak yurt içinde bulunan iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve İleti Yönetim Sistemi ve Mali Suçları Araştırma Kurulu dahil kanunen yetkili kamu kuruluşları ile özel kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verilerinizin aktarıldığı kişi ve kişi gruplarına ilişkin detaylı bilgi, sizlere sunulan aydınlatma metinleri kapsamında yer almaktadır.

 

    H. YURT DIŞINA VERİ AKTARIMI

Kriptrade, ilgili kişilere ait kişisel verileri, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda iş süreçlerinin organizasyonu için zorunlu olması sebebiyle ve iş süreçlerinin sürekliliğini sağlamak ve veri güvenliğini sağlamak gibi amaçlar dahilinde, sunucuları yurt dışında bulunan veri tabanlarına ve sistemlere yüklemek veya yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşmak suretiyle yurt dışına aktarabilir.

 

Kriptrade tarafından kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Kriptrade’in Kurul’a yeterli korumayı taahhüt etmesi ve Kurul’un da bu taahhüdü onaylaması halinde, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasındaki şartların mevcut olduğu durumlarda, ilgili kişilerin açık rızasına ihtiyaç duyulmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

 

Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilmeyen bir ülkeye kişisel veri aktarımı yapılacaksa ve bu konuda Kurul tarafından onaylanmış bir taahhütname de bulunmadığı takdirde, yurt dışına aktarım için ilgili kişinin açık rızası mutlaka alınmaktadır. Kriptrade bu doğrultuda Kanun’un 9. maddesine uygun hareket etmekte ve gerekli hallerde ilgili kişilerden açık rızasını talep etmektedir.

 

    I. ELDE EDİLEN BİLGİLERİN MUHAFAZA EDİLMESİ VE GÜVENLİĞİ

Kriptrade, Kanun’un 12. maddesine uyarınca işlemekte olduğu kişisel verilerin güvenliğini temin etmek maksadıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik olarak makul olan her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır.

 

Kriptrade nezdinde bulunan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından elde edilmesi halinde Şirket bu durumu mümkün olan en kısa süre içinde ve en geç 72 (yetmiş iki) saat içinde Kurul’a ve uygun göreceği yöntemleri kullanarak makul bir zaman içerisinde kişisel verileri ihlalden etkilenen ilgili kişilere bildirmektedir.

 

    J. HAKLARINIZ VE KULLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileri işlenen tüm ilgili kişiler, Kriptrade’ başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme

İşlenen kişisel verilerine ilişkin bilgi talep etme

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel veri işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (i) kimliğinizi tevsik eden belgeler ile birlikte www.kriptrade.com web sitemizden ulaşabileceğiniz Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurmak suretiyle yazılı olarak Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sitesi No: 255 İç Kapı No: 1502 Sarıyer, İstanbul / Türkiye adresine elden teslim etmek veya kargo ile göndermek suretiyle, (ii) Şirket sistemlerinde kayıtlı e-postanız aracılığıyla, e-posta adresi aracılığıyla veya (iii) Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de öngörülen sair yöntemleri kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Talebiniz, mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirmek arzusunda iseniz detaylı bilgiye Kriptrade Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni’nden erişebilirsiniz.

 

Daha önceden Kriptrade’e sağladığınız ticari iletişim onaylarınıza ilişkin herhangi bir değişiklik yapmak arzusunda iseniz;

 

Platform üzerinden “Profilim” sekmesin altında yer alan “Ticari İletişim İzinlerim” başlığı altından tercihlerinizi değiştirebilir veya

Doğrudan İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz. Ticari elektronik ileti ret taleplerinizin Kriptrade’e ulaşmasını takiben en geç 3 (üç) iş günü içinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi sonlandırılacaktır.

 

    K. GÜVENLİK RAPORLAMASI

Kriptrade olarak kullanıcılarımızın ve diğer paydaşlarımızın Platform üzerinde mevcut varlıklarının ve kişisel verilerinin güvenliği bizler için büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda Şirket olarak gerekli her türlü aksiyonu almakta ve hizmet aldığımız üçüncü partileri de bu hususları gözeterek belirlemekteyiz. Bununla birlikte, Platform üzerinde mevcut herhangi bir teknik ve/veya teknolojik eksiklik, aksaklık yahut zafiyet tespit etmeniz halinde gerek sizin gerek diğer kullanıcılarımızın kişisel verilerinin korunmasını temin edebilmek adına vakit kaybetmeksizin adresine e-posta göndermenizi rica ederiz.

 

    L. GİZLİLİK POLİTİKASI GÜNCELLEMELERİ VE VERSİYON BİLGİLERİ

İşbu Gizlilik Politikası, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girer. Kriptrade, Veri Koruma Mevzuatı’nda yahut Kriptrade’in kişisel veri işleme süreçlerinde meydana gelecek değişiklik ve gelişmeler doğrultusunda Gizlilik Politikası’nı tek taraflı olarak güncelleme hakkını haizdir.

 

Gizlilik Politikası’nın güncellenmesi halinde bu durum, versiyon numaralarına da yer verilmek suretiyle Platform’da ilan edilecektir.

 

Versiyon NoVersiyon TarihiDeğişiklik Açıklaması
[01][MAYIS 2021]6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve dayanağını bundan alan ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur.

Size yardımcı olmak için buradayız. Hemen iletişime geçin!

BAŞLAMA REHBERİ

Bir kaç dakika içerisinde başlayın

1

Hesabınızı Oluşturun

Üyelik formunu doldurun, kimliğinizi doğrulayın.

2

Para Yatırın

Mevcut Banka hesabından para transferinizi yapın.

3

Portföyünüzü Yönetin

Alım satım işlemleri için hazırsınız. Dijital kripto dünyasına hoş geldiniz.

Hemen Kayıt Ol, Alım Satıma Başla!